Blog Comments

4 comments
 • Sara Stępień
  Sara Stępień Translation:
  Your friend is your needs answered.
  He is your field which you sow with love and reap with thanksgiving.
  And he is your board and your...  more
  March 17, 2017 - 1 likes this - Report
 • Sara Stępień
  Sara Stępień And let there be no purpose in friendship save the deepening of the spirit.
  For love that seeks aught but the disclosure of its own mystery is not love but a net cast forth: and only the unprofitable is caught.
  And let your best be for your friend.
  If he...  more
  March 17, 2017 - 1 likes this - Report
 • Elshara Silverheart
  Elshara Silverheart Your friend is the answer to your needs.It is a field that you sow with love and from which you gather with thanksgiving.It is your table and home fire.For you come to it when you are hungry and you are looking for peace.When your friend reveals his soul...  more
  July 20, 2017 - 2 like this - Report
 • Elshara Silverheart
  Elshara Silverheart True friendship is born out of love and dies with the cutting of love from the relationship. True soul mates work the same way. The difference is, friends love = love for the self. Soul mates love = love dedicated to one another as well as the self. Love...  more
  July 20, 2017 - 2 like this - Report

Blogs » News » "Prorok" - fragment

"Prorok" - fragment

 • Twój przyjaciel jest odpowiedzią na twoje potrzeby.
  Jest polem, które obsiewasz z miłością i z którego zbierasz z dziękczynieniem.
  Jest twoim stołem i ogniskiem domowym.
  Albowiem do niego przychodzisz będąc głodnym i u niego szukasz spokoju.

  Kiedy twój przyjaciel odsłania przed tobą swą duszę, nie boisz się rzec słowa "nie" we własnej duszy ani nie powstrzymujesz słowa "tak".
  A kiedy on milczy, twoje serce w dalszym ciągu słucha jego serca.
  Albowiem w przyjaźni wszystkie myśli, wszystkie pragnienia i wszystkie oczekiwania powstają bez słów i są wspólnie dzielone w nie ujawnionej radości.
  Kiedy rozstajesz się ze swoim przyjacielem nie smucisz się;
  Albowiem to, co w nim kochasz, może stać się wyraźniejsze podczas jego nieobecności, tak jak góra oglądana z równiny wydaje się ostrzej zarysowana dla wspinającego się.
  I niech nie będzie innego celu w przyjaźni poza doskonaleniem ducha.
  Albowiem miłość poszukująca czegoś innego poza odkryciem swej własnej tajemnicy nie jest miłością, tylko zarzuconą siecią, i tylko coś bezwartościowego złapie się w nią.

  I niech to, co najlepsze w tobie, będzie dla twego przyjaciela.
  Jeśli musi poznać odpływ, niech pozna również przypływ w tobie.
  Albowiem czymże jest twój przyjaciel, abyś miał go poszukiwać dla zabicia czasu?
  Szukaj go zawsze ofiarując mu godziny życia.
  Albowiem jego rzeczą jest zadośćuczynić twym potrzebom, ale nie pustce.
  A w słodyczy przyjaźni niech będzie śmiech i wspólne dzielenie przyjemności.
  Albowiem w rosie drobnych spraw serce odnajduje swój poranek i odradza się.
  Khalil Gibran
  "Prorok" - fragment