Forums » Spirituality

Healings VS Readings Which Do You Prefer?

  • Moderator
  • 88 posts
  April 4, 2016 4:50 AM PDT

  I'm not trying to segregate the two, they go hand in hand. I suspect one is for self understanding while the other is for clearing energy and purifying it.

  So which is more helpful to you and why? I like healing because it makes sense to strengthen ones energy. I like reading because that energy can be picked up and seen for what it is. Although I like them both, I'm a little uncomfortable with being able to be read or healed by a third party, because it means such a skill is a place where the opposite force may be in progress as well. It is a good idea for empaths to let their guard up when not being given permission for a good healing or reading to be done on them.

  What spiritual service is your favorite? To me it is like going to the doctors for a check up, nothing really new but I enjoy the experience. A full understanding of ones life cannot truly be achieved unless you are a part of it, but I think that keeping in mind certain aspects of you can be healthy. I'm curious if any readings or healings ever mention physical traits to improve upon or if it is all spiritual or energy based? What do you like or dislike about it and would you recommend I get one done?

 • April 4, 2016 7:50 AM PDT

  W świecie, gdzie toczy się realna wojna, należy wspierać i chronić wyskie Energie. Wiele z nich to nowicjusze na Ziemi. Wiele z nich zdecydowało się na przybycie ze względu na chęć podniesienia Energii Ziemii i przyspieszenia jej powrotu do jedności galaktycznej. Mnóstwo wyskoenergetycznych istot napotkało na ogrom przeciwieństw w realizacji Boskiego Planu Rozwoju. Energia ziemska jest dla nich zbyt niska i bez realnej pomocy ze strony istot bardziej zakorzenionych na planecie, nie są w stanie wykonać swojego zadania. Żeby zasadzić na planecie wysoką Energię dzięki dzieciom z gwiazd, potrzeba grupy ludzkich dzieci, które nauczą się podnosić i utrzymywać swoją wibtację w sposób świadomy. Z tym jest duży problem. Dlatego wiele gwiezdnych dzieci bierze na siebie część karmy ludzkości, żeby proces zejścia Boskiego Światła mógł się pomyślnie zakończyć. To ciężka i bolesna praca. Pomoc w takim znaczeniu nie oznacza zabrania istocie jej lekcji i możliwości rozwoju. Mądry ogrodnik wie, że piękna róża potrzebuje warunków dla swojego wzrostu i dzięki wiedzy i stosownym narżedziom gwarantuje jej to. Moje serce jest wdzięczne dla wszystkich dzieci gwiazd, które nie bacząc na ból i cierpienie wykonały swe zadanie. Zawsze je wspierałam i nadal to czynię.

 • April 4, 2016 8:22 AM PDT

  Na czym Twoim zdaniem polega praca kochającego ogrodnika?
  Do czego wykorzystuje swoją wiedzę o roślinach?