Forums » Science

  • Moderator
  • 88 posts
  April 7, 2016 11:27 AM PDT

  I am interested in clones. What do you feel about clones? Is it possible we could be a clone? Perhaps our soul consciousness can be connected to a clone of the energy we represent if not otherwise physically able to resemble a clone?

  Clones are people who are genetically similar to one another. Cloning feels more interesting to me than having to birth naturally. I'd love to be a clone parent personally, I just would hate to have kids in a society that is as unstable as the one we are in now.

 • April 7, 2016 9:46 PM PDT

  Posiadanie dzieci w tej rzeczywistości, to wielkie wyzwanie dla rodziców. Trudności  wiążą się z koniecznością edukacji i życia w strukturach, które zostały stworzone w oparciu o stary paradygmat. Ewolucja życia na planecie Ziemia zasadza się na zmianie założeń wokół których rozwija  się ludzka społeczność. Jednak zmiana ta dokonuje się w czasie, poprzez weryfikację przekonań w doświadczeniu.
  Dla dokonania się przemiany społecznej, konieczna jest transformacja wewnętrzna człowieka. Obecny poziom Energii na planecie sprzyja tej przemianie. Czy ludzkośc wykorzysta tem moment czy nie, zalezy od dojrzałości i wyborów każdego człowieka.