Forums » General Discussions

Putting Our Humanity First

  • Moderator
  • 88 posts
  August 17, 2016 10:15 PM PDT

  Today, we live in a world that is focused on its history. It is not only focused on what historical value is, but how it can be reproduced. The consequences of such a reproduction, has led many nations and power houses to form territorial, resource and civil disputes, wars and conflicts over something we should all share as a united people of Earth.

  Everything we do today in a corporate and non corporate environment is based on a script. Be it a law, a rule or a number for monetary review, every script we live by becomes more corrupt as they are built on top of a framework that cannot sustain society in a balanced and peaceful manner. Such a framework involves the need for a physical barrier or divide between people and their objectives because of how we live together as a global community. The problem with a historical value based society, is that we forget to live for something that is a part of our, shared, here and now.

  The reason why we exist, should not be out of a sense of loyalty. We exist because someone created us, a family, a person who loved another person in most cases to bare a child, which is us, our parents made us, who we are today, in to the world to do two things. Teach us what they know and make us a life worth living. Sometimes we had to do that for ourselves, because of the state of disfunction tied in to the way we live. If it isn't extreme poverty, it is extreme rich and in order to put things right, the rich must make a payment to the poor to allow the poor to become rich.

  In our society, what we must change together, and as a global group of government officials support, is the betterment of our own people. Yes some nations help others as needed, but we have waited for someone to struggle too long with big problems involving innocents in less fortunate nations of the world in one way or another to make one point clear. We need each other, not because of a historical value based society, but because of a shared reality based society. We are all the same, we are all humans wanting a good life. Some of us are selfish, while others are selfless. Today, we see politics as a group of organizations running the world, not small networks of people making a difference for our world by being where we are right now.

  What needs to happen in order for our lives to be worth something, is to recognize what good we can achieve together. No more fighting because of competition, there is a better way. No more scripts, because someone thought money is the answer to everything. There is too much to live for if we lose the money we hold as a value, and instead focus on what resources we can make because we value what it means to be human working for smaller communities of people we get along with.

  We need to make the value of everything we hold dear in business and in personal life the same, so that the violence and corruption that comes with destroying someone's life in one form or another can heal and thrive on things which help us keep our humanity alive, creating note worthy things to appreciate in everyone we meet. Technology can be scripted so that it forms to our needs, not the other way around. That is why our planet is facing as many problems as it is, because if we all just pressed the stop button to our problems, we'll find the answer is hidden in plane sight. Disfunction is more than preventable with balance, so lets share the resources our planet has left instead of fighting over which nation has the most money to throw at one, leaving the other naked and bone dry of any real value. This is the power of our humanity united as one!

  We need to bring back the power of the spoken word. We need to do away with the power of virtual value. We need to change the way we access our daily needs to survive as a people of peace and opportunity, not based on background, but instead, based on the abundance of resources we already have and use the same way we do now. Earth is not an unlimited source of hope for everyone, we, its inhabitants are by allowing the world to make something out of us by the work we do together to uphold our standards of living and make it better.

  To do this, we must change the outcome of what holds us back from our dreams. If we eliminated money from the equasion, and people knew it was no longer needed, farmers would be able to grow the food we need and live well off the things they desire because our entire value of life would be based as it should be, on the standard of life we give ourselves. The one thing we need to see in every aspect of life, is the meaning of what it means to be human, because that is why business exists, not to schedule itself around what we do, but because of why we do it so that we can survive another day.

  The one thing that has value above all else in this world we rely on is survival. lets stop making it harder to survive off of something we would otherwise get punnished for if we didn't have enough of it. Put the oil back in the ground, we only need it for cooking. Make engines that run on another source of energy, air perhaps, it would make it easier. Show an effort to care about improvements that we have the technology to make today and release secret sources of sustainability to the public so we can one day travel the stars with the same hope that makes us reach for them if we are innovated to make the best out of the life we lead.

  To do so, we must effectively balance out all resources on the planet and hault all proceeds of political war in exchange for a global program to help aid people who can help us make the world a place of dreams, our reality.

 • August 17, 2016 11:14 PM PDT

  To, co dostrzegamy, to tylko zawartość ludzkich umysłów w przełożeniu na materię. Z mojego oglądu rzeczywistości, zmiana zewnętrzna nastąpi tylko wówczas, gdy ludzka istota zajmnie się transformacją siebie, zobaczy w wysiłku włożonym w siebie wartość. Dlaczego warto zająć się sobą?
  Dlatego, że o naszym życiu decydują nasze wewnętrzne cechy, talnety, priorytety i preferencje. Priorytety i preferencje podlegają zmianie, ale dla porzerzenia wachlarza posiadanych cech, potrzeba naszej samoobserwacji, wiedzy, czasu i pracy włożonej w rozwój samego siebie. Jaki przynosi to zysk? Ogromny! Wielu ludzi usiłuje uzyskać swoje cele bez wewnętgrznego przygotowania. Manipulują kombinują i...coraz bardziej stres zżera ich organizm. Tylko istota posiadająca wypracowane cechy w stopiniu wystarczającym dla kreowanie siebie w określonej życiowej roli, może czuć się komfortowo w działaniu, pod warunkiem, że stopień trudności wybranego działania nie wykracza poza jej realne wewnętrzne możliwości. Jeśli w doświadczeniu dana istota kochająca siebie dostrzeganie dyskomfort, wycofuje się i weryfikuje własne wnętrze. Nic na siłę! Odgórne manipulowanie społeczeństwem jest możliwe, ponieważ w tym modelu życia edukacja sprzyja eskalacji lęków. Zalęknionym człowiekiem , posiadającym niską  samoocenę i niewedzę dotyczącą  prawdziwej tożsamości łatwo zarządzać.
  Wykorzystuje to i władza świecka i instytucje religijne. Nikogo nie interesuje fakt, iż w każdym ludzkim sercu mieszka Boska Istota, że każda forma życia przyszła tu dla zamnifestowania na własnym poziomie rozwoju najwspanialszego wyobrażenia o sobie w kreacji. Oświecona społecznośc wspeira wszystki9e istoty w ich dążeniu do najwspanialszego samowyrażenia. Nie dostrzegam tego na ziemi. Wprost przeciwnie. Celowo umniejsza się i wręcz udaremnia istocie jej manifestyację. Powód : niwiedza w odczuciu o Boskiej Naturze wszystkich i wszystkiego,. Konsekwencja: zawiść, zazdrość i eliminacja tych, którzy w naszym mniemaniu zagrażają naszej pozycji. Tam, gdzie istota identyfikuje się z osobowością jako jedyną tożsamością, to nagminny obraz rzeczywistości. Tak właśnie rozwija się świadomość.

   

 • August 17, 2016 11:27 PM PDT

  Społeczeństwo, to zbór jednostek. Jeśli jednostka się zmieni, zmieni się obraz życia społecznego.